ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

[contact-form-7 id=”29″ title=”Φόρμα Εγγραφής”]

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η ΕΕΜΗ, τηρώντας τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR),υποχρεούται να διατηρεί αρχείο με τους συμμετέχοντες σε επιστημονική συγκέντρωση ώστε να έχει τη δυνατότητανα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές (Ε.Ο.Φ. & Π.Ι.Σ.) για τους επιστήμονες υγείας που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος με έδρα την Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα, Τηλέφωνο: (+30) 210-7223046,, Φαξ: (+30) 210-7223220, e-mail: info@focusonhealth.gr, Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παύλος Πετρίδης.

Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένωνκαθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένωνμου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαιενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολήςκαταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μουαντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εκδήλωση: 

Αποδέχομαι τη φωτογράφιση ή/και κινηματογράφηση της εκδήλωσης καθώς και τη δυνατότητα τηςεταιρείας να αναρτήσει αυτά στην ιστοσελίδα της.

Αποδέχομαι τη χρήση και διατήρηση των στοιχείων μου από την Εταιρεία σε κατάσταση με τουςσυμμετέχοντες στην επιστημονική εκδήλωση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να τα θέσει υπόψητων αρμοδίων αρχών (ΕΟΦ και ΠΙΣ) εφόσον της ζητηθεί.

Just another Focus On Health Events site

en_USEnglish
en_USEnglish