ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων

Σας ενημερώνουμε ότι στην 26η Διημερίδα «Στ. Χατζηγιάννης» θα παρουσιασθούν τόσο προφορικές όσο και αναρτημένες ανακοινώσεις (για πρώτη φορά).
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν ενεργά στο ερευνητικό βήμα του επιστημονικού προγράμματος της διημερίδας με τη μορφή Ελεύθερων και Αναρτημένων Ανακοινώσεων καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους με θεματολογία σχετική με τις ιογενείς ηπατίτιδες.
Παρακαλούμε όπως στείλετε την περίληψη της εργασίας σας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες στα emails:
eemh@otenet.gr και events@focusonhealth.gr.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 20 Δεκεμβρίου 2018
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων:
10 Ιανουαρίου 2019

Προετοιμασία
Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H αποστολή της περίληψης θα πρέπει να γίνει από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία. Πρέπει να σταλεί και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός.
Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες. Παρακαλώ να υπογραμμίσετε τον παρουσιαστή της εργασίας.
Φορέας: Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα με την παρακάτω μορφοποίηση: (Μονάδα), Τμήμα/Κλινική, Νοσοκομείο, Πόλη ή Τμήμα/Σχολή, Ίδρυμα, Πόλη (π.χ. Α’ Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα).
Κυρίως Κείμενο: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν υπακούν στις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση. Παρακαλούμε ακολουθείστε προσεχτικά τις προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.

Η υποβολή της περίληψης από τον συγγραφέα – υπεύθυνο επικοινωνίας σημαίνει:

  • Τη γνώση και επιβεβαίωση όλης της συγγραφικής ομάδας για το περιεχόμενο της περίληψης της εργασίας και
    τη χρήση της.
  • Την έγκριση όλης της συγγραφικής ομάδας για συμπερίληψη της εργασίας σε έντυπες εκδόσεις του Συνεδρίου.

Επιστολή Αποδοχής/Απόρριψης
Οι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και τις σχετικές πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στο επιστημονικό πρόγραμμα με ηλεκτρονική επιστολή μέσω email στις 10/01/2019.

Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνιση/παρατήρηση καθώς και τυχόν διορθωτικές παρεμβάσεις αναφορικά με την περίληψη σας μπορείτε σαν απευθυνθείτε στον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γραφείου του Συνεδρίου:
Τηλ: (+30) 2146871980,
Email: events@focusonhealth.gr/info@focusonhealth.gr

Just another Focus On Health Events site

en_USEnglish
en_USEnglish