ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Λήξη υποβολής περιλήψεων εργασιών: 20 Δεκεμβρίου 2019
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 10 Ιανουαρίου 2019
Ημερομηνία έναρξης συνεδρίου: 26 Ιανουαρίου 2019

 ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα της Εκδήλωσης είναι η Ελληνική.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Το συνεδριακό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση είναι το Ξενοδοχείο Royal Olympic στην Αθήνα.
Διεύθυνση: Αθ. Διάκου 28-34, Αθήνα 11734
Τηλέφωνο: 210 9288400
Κύρια Αίθουσα Εκδήλωσης: Αίθουσα Ολυμπία

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και ιατρικών εκδόσεων από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Οι εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής του σχετικού δελτίου εγγραφής στη γραμματεία του Συνεδρίου.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Focus on Health Ε.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521
Τηλ.: 2107223046, Fax: 2107223220
email: events@focusonhealth.gr

ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ BARCODE
Για την παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου οι σύνεδροι είναι απαραίτητο να φέρουν τη διακριτική κονκάρδα εγγραφής που χορηγείται από τη γραμματεία της Εκδήλωσης και πρέπει να τη φορούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο. Στην κάρτα αυτή υπάρχει γραμμωτός κώδικας (barcode) τον οποίο πρέπει ο σύνεδρος να σαρώνει (scan) σε ειδικό μηχάνημα σάρωσης (scanner), που υπάρχει στις εισόδους της συνεδριακής αίθουσας, κάθε φορά κατά την είσοδο και έξοδό του από αυτή. Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται καταμέτρηση των ωρών παρακολούθησης κάθε συνέδρου. Εφόσον ο σύνεδρος καλύψει πάνω από το 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος δικαιούται να παραλάβει το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDE CENTER/PREVIEW ROOM)
Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω PowerPoint, DVD & Data Video Projector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους (USB, CD-ROM) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους στο κέντρο παραλαβής διαφανειών.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του 60% των ωρών του προγράμματος και την παράδοση του δελτίου αξιολόγησης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία την τελευταία ημέρα της Εκδήλωσης με επίδειξη της κονκάρδας εγγραφής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η παράδοση στη γραμματεία συμπληρωμένου του δελτίου αξιολόγησης. Στο πιστοποιητικό θα αναγράφεται μοριοδότηση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME-CPD Credits).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ/ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Οι παρουσιάσεις θα βιντεοσκοπηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΜΗ (www.eemh.gr) αποκλειστικά για τα μέλη της ΕΕΜΗ με πρόσβαση μέσω των κωδικών που τους έχουν διατεθεί για την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα.

Just another Focus On Health Events site

en_USEnglish
en_USEnglish